Onze clubavond  was weer bij NU-AIR aan de Bolderweg om half acht begon de kantine vol te stromen en na een kopje koffie kwam Peter zelf nog even aan het woord om precies te vertellen hoe het overboord vallen gegaan was. In grote lijnen kwam het er op neer dat Marco wilde demonstreren hoe snel de boot achteruit kon varen nou dat weet Peter nu ook zo als jullie weten ging Peter overboord, helaas is hij z’n fox stoel kwijt daar ligt nu een zware snoek in op de bodem wel te verstaan. Bert zijn trailer is weer in orde hij heeft hem maandagmorgen weggebracht en 's avonds weer opgehaald met twee nieuwe banden, nieuwe lagers en een lege portemonnee.

  

 

Een punt van bespreking is Denemarken, er zijn twaalf potentiële deelnemers voor deze trip die richting Middelfahrt gaat. Er wordt gezocht naar een type boerderij plek voor ongeveer 16 pers. waar dus de boten en auto’s makkelijk gestald kunnen worden alle deelnemers worden verzocht om zoveel mogelijk info te vergaren en dit door te spelen naar Marco die alles regelt. De planning is om 16 mei 2014 naar Denemarken af te reizen voor 10 dagen verdere info Marco Groenewoud. Er is een bijeenkomst op dinsdag 26 november om 19.30 uur gepland bij Marco thuis voor alle deelnemers aan deze trip.

 

Het Veluwemeer stond in de planning voor zaterdag 16 november a.s. maar de organisator Ron Los is enige tijd uit de roulatie wij hopen op een voorspoedig herstel voor Ron, Pieter neemt de taak over maar die kan helaas niet op die datum vanwege zijn werk we mikken nu op 24 november vertrek om 8.00 uur.

Zoals altijd vloog deze clubavond ook weer snel voorbij het was zo elf uur maar er zijn weer spijkers met koppen geslagen, zoals altijd de boel weer opgeruimd en op zijn plaats gezet daarna gingen we allen huiswaarts.

De volgende clubavond is 28 november 2013 aanvang 19.30 uur bij NU-AIR.

 

Ed Kowski