Er was weer genoeg te spelen voor ons in de kinderopvang van medewerkster Tanja v/d  Molen de echtgenote van Pieter maar daar zijn we niet voor gekomen. Wij komen bij elkaar om onze hobby op het droge te ventileren en dat lukt tot nog toe aardig. Er waren geen schokkende gebeurtenissen, boekje 42 moest geplaatst worden op de Baitrebel site daar zou onze Dennis voor zorg dragen.

  

 

Onze clubavond  was weer bij NU-AIR aan de Bolderweg om half acht begon de kantine vol te stromen en na een kopje koffie kwam Peter zelf nog even aan het woord om precies te vertellen hoe het overboord vallen gegaan was. In grote lijnen kwam het er op neer dat Marco wilde demonstreren hoe snel de boot achteruit kon varen nou dat weet Peter nu ook zo als jullie weten ging Peter overboord, helaas is hij z’n fox stoel kwijt daar ligt nu een zware snoek in op de bodem wel te verstaan. Bert zijn trailer is weer in orde hij heeft hem maandagmorgen weggebracht en 's avonds weer opgehaald met twee nieuwe banden, nieuwe lagers en een lege portemonnee.